Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego

Nagroda ma charakter ogólnopolski i przyznawana jest podczas kolejnych edycji międzynarodowych konferencji logopedycznych. Początkowo nagrodę wręczano na konferencjach Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, organizowanych w latach 2016 – 2021 przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2024 nagroda jest przyznawana na konferencji Wielogłos o jąkaniu i giełkocie (Many Voices on Stuttering and Cluttering) organizowanej przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Fundacją Centrum Logopedyczne. Proces przyznawania nagrody koordynują Fundacja Centrum Logopedyczne oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Celem nagrody jest uhonorowanie działań osób, instytucji lub ruchów społecznych służących idei promowania wiedzy o jąkaniu i giełkocie. Laureatem może być logopeda, osoba jąkająca się lub/i z giełkotem, działacz społeczny, instytucja lub ruch społeczny. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, której członkami są przedstawiciele środowisk śląskich logopedów oraz naukowców związanych z promowaniem logopedii jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

Nagrodę stanowi grafika z podobizną księdza Stanisława Wilczewskiego oraz certyfikat z wypisanym nazwiskiem laureata i datą otrzymania nagrody.